VI BYGGER

INSPIRERANDE

UTRYMMEN


I över 65 år har vi försett fastighetsägare i Stockholm med effektiva och kvalitetssäkra byggentreprenader där lyhördhet och samarbete är i fokus.

SKEPPSTRÖMS BYGGNADS AB

"Vi bygger på förtroende sedan 1958"

Genom nytänkande kombinerat med gedigen yrkesskicklighet skapar vi långa kundrelationer och framgångsrika byggentreprenader.

 

Vår inriktning är främst renovering och ombyggnad av fastigheter inom stor-Stockholm åt privata och publika företag.

Skeppströms Byggnads AB  kännetecknas av lyhördhet och en effektiv organisation med kunden i centrum.

Kontakta oss om ditt projekt

 
 
 
 

I mer än 65 år har vi levererat trygga och kostnadseffektiva byggentreprenader till fastighetsägare och uppdragsgivare i Stockholm.

Vi är stolta att kunna säga att 4:e generationen nu arbetar i företaget


ENTREPRENADERLÄS MER

LOKALANPASSNINGARLÄS MER
ROT PROJEKTLÄS MER


VAD VÅRA KUNDER SÄGER OM OSS

Fastighets AB Väderholmen.


När vi gör våra hyresgästanpassningar ställer det höga krav på entreprenad organisationen att hålla kvalitet,budget och tid enligt överenskommet.

Skeppströms Byggnads AB lever upp till detta.


Roland Johansson / Fastighetschef


Sveriges ingenjörer.


Vid ombyggnader och service av vår fastighet i Stockholm har Skeppströms Byggnads AB alltid levererat en felfri produkt.Magnus Böschen / Fastighetschef


Vi är medlemmar i