VI ÄR SKEPPSTRÖMS BYGGNADS AB

Skeppströms Byggnads AB utför ombyggnader, kontorsanpassningar, stambyten och liknande uppdrag i Stockholmsområdet. Våra kunder är bland annat kommersiella och privata fastighetsägare, skolor, och bostadsrättföreningar.

 

Skeppströms Byggnads AB har sitt ursprung i Byggnadsfirman Sten Skeppström & CO, som bildades år 1958 av Sten Skeppström.
1990 ombildades företaget till aktiebolag med namnet Skeppströms Byggnads AB.

Ägare till företaget är Johan Skeppström som varit verksam i bolaget sedan 1978, samt Göran Skeppström som började i bolaget 1987 och efter olika uppdrag i byggbranchen nu är tillbaka som delägare.

Flera av våra medarbetare har arbetat i företaget i över 15 år och vi utbildar nya yrkesarbetare via samarbete med stockholms yrkesutbildningar.

Vi har ett väl fungerande kontaktnät med våra underentreprenörer och leverantörer, vilket vi ser som en förutsättning för ett väl utfört arbete.

Vi är medlemmar i Sveriges Byggindustrier, Stockholms Byggmästarförening och Stockholms Hantverksförening.

 

Vi är BKMA certifierade, BKMA är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet- miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen.

Besök www.bkma.se för att läsa mer.

 

”Det som är värt att göras är värt att göras väl”

Kvalitetspolicy.

Det är företagets målsättning att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt pris samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.


Miljöpolicy.

Skeppströms Byggnads AB ska bidra till en hållbar utveckling för miljön. Detta gör vi genom ett aktivt miljöarbete med lagar och förordningar som miniminivå. Vårt byggande skall leda till hälsosamma entreprenader av god kvalitet enligt kundernas och samhällets krav.


Arbetsmiljöpolicy.

Vår arbetsmiljöpolicy är att planera och bedriva verksamheten på så sätt att vi får en god arbetsmiljö, som förhindrar ohälsa, tillbud och olycksfall.

Dokumenterade riskbedömningar utifrån fysiska, psykiska och sociala faktorer utföres för att skapa en trygg arbetsmiljö.

             VÅRT UPPDRAG


    -  Byggledning


    -  Kommunikation


    -  Ansvar


    -  Professionalism

   

    -  Flexibilitet


    -  Punktlighet


              VÅR VISION


    -  Kvaliteten i alla våra projekt ska vara         felfri från start till mål.


    -  Vid varje projekt finns en tydlig plan          för att minimera vår miljöpåverkan.


    -  Våra yrkesarbetare och                                  underentreprenörer ska trivas på                våra arbetsplatser.


    -  För Skeppströms Byggnads AB                   ska varje kund bli en referens,                     varje objekt ett referensobjekt.

GARANTERAR RIMLIGA KOSTNADER OCH HÖGKVALITATIVA ENTREPRENADER

MÖT VÅRT TEAM

Johan Skeppström

VD


"Att driva ett familjeföretag som överlevt i över 65 år är utmanande och spännande.

Jag känner stor stolthet och respekt för uppgiften vilket genomsyrar hela organisationen"


Göran Skeppström

Vice VD


"Jag började som snickare i företaget på -90 talet och var i produktionen fram till 2010. Detta har givit mig en total kontroll på vad vi ska leverera för att överträffa beställarens krav och förväntningar"


Medarbetare" Vi är många som har jobbat runt 20 år i firman, vilket är ett kvitto på att det är ett REKO företag vi jobbar på.

Ett av stockholms bästa byggföretag och arbetsgivare vill vi nog påstå"

VÅRT TEAM ÄR REDO ATT HJÄLPA DIG ATT UPPNÅ DINA ÖNSKEMÅL OCH KRAV