ENTREPRENADER

Vi har lång erfarenhet av att driva våra projekt i olika entreprenadformer, totalentreprenad eller utförande entreprenad arbetar vi med oftast.

Vårt kontaktnät med konsulter och underentreprenörer är stort efter över 65 år i branschen.

De flesta beställare, konsulter och underentreprenörer har vi haft samarbeten med i decennier, vilket borgar för en effektiv och samarbetsvillig organisation.

Vår målsättning med våra projekt är att alla inblandade ska känna att vi är en enda stor projektorganisation som arbetar tillsammans mot uppsatta krav och mål, oavsett om man tillhör beställarsidan eller entreprenadsidan.

Detta kräver en tät kommunikation med högt i tak samt en lyhördhet för projektutveckling.


LOKALANPASSNINGAR


Vi utför många lokalanpassningar åt Stockholms privata och kommersiella fastighetsägare, allt från kontor, lager, industriella verksamheter till hotell, butiker och restauranger.

Med vår erfarenhet när det gäller lokalanpassningar blir entreprenaden effektiv och problemfri för beställaren.

I vår portfölj har vi duktiga arkitekter, inredare och tekniska konsulter som säkerställer att fastighetsägare och hyresgäst levereras en färdig produkt som överensstämmer med dagens teknik och design.

ROT PROJEKT


Vi utför även renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader av fastigheter i Stor Stockholm. Många stambyten, tillbyggnader och råvindar har passerat genom åren med mycket lyckade resultat.

Vi har en väl fungerande organisation när det gäller att anpassa entreprenader till intill liggande hyresgäster eller kvarboende i lägenheter,

vi kommunicerar och samarbetar för att anpassa störande arbeten till tider som passar i fastigheten.

Vi lägger mycket vikt på hantering och sortering av avfall samt städning i och runt entreprenaden.

Detta resulterar i en ren arbetsplats, mindre miljöpåverkan och att övriga hyresgäster påverkas minimalt av arbetena.

VÅR PROCESS

01.


Kontakta oss för ert projekt.


Berätta om ert projekt och skicka handlingar om dessa finns.

Vi bestämmer en tid för ........


02.


Platsbesök.


Vi träffas på plats för att få en uppfattning om projektet och dess läge, går igenom eventuella synpunkter och frågor inför ...........


03.


Offert.


 Vi presenterar vår offert för   projektet och vad som ingår,   vid accept bestäms tid för ....... 


04.


Uppstartsmöte.


Vår projekt organisation och beställarens organisation träffas för att gå igenom riktlinjer, förutsättningar, tidplan samt mötesschema inför byggstart.

KONTAKTA OSS NU FÖR EN GRATIS OFFERT PÅ DITT PROJEKT